VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Ansøgning om midler fra Støtteklubben

Hvem kan søge om midler?

De foreninger som kan ansøge Støtteklubben om midler er, HSUF og de foreninger/udvalg, som hører under HSUF samt Hammelev Hallen.
Af øvrige foreninger, som ikke er tilknyttet HSUF, kan følgende ansøge Støtteklubben:
Hammelev spejderne, Hammelev Kirke- og skolekor, Hammelev Rideskole, Idegruppen, Hammelev Koret, Hammelev jagtforening og Hammelev Sogns Borgerforening.
Såfremt andre (nye) foreninger ønsker at ansøge Støtteklubben om midler, skal dette godkendes på et møde mellem HSUF og Støtteklubbens bestyrelser.

Hvad ydes der ikke tilskud til!

Generelt bevilliger Støtteklubben ikke midler til almindelig vedligeholdelse, lys, vand, husleje og afdrag på lån. ( jvf. forretningsorden)

Hvordan kan man søge?

Send en mail eller et brev hvoraf fremgår:

  • Hvilken forening/udvalg der søger
  • Hvad der søges til og
  • Hvor meget der søges om.

Husk at ansøgningen skal sendes af eller underskrives af enten formanden eller kassereren af det pågældende udvalg/forening.

Hvornår behandles ansøgninger?

Støtteklubben holder bestyrelsesmøde en gang om måneden (bortset fra juli måned) og de ansøgninger, som vi har modtaget siden sidste møde vil blive behandlet her. Bestyrelsen vil give en tilbagemelding til alle ansøgninger.

Hvem skal ansøgningen sendes til?

I skal sende ansøgningen til en af Støtteklubbens bestyrelsesmedlemmer. Mailadresserne kan I finde her på hjemmesiden.

Kontakter/HSUF Støtteklub