Hammelev Sogns Borgerforening

Hammelev Sogns Borgerforening er oprindeligt en grundejerforening.
Derfor er vores opgave fortsat at varetage sognets beboeres interesse og på den baggrund være med til at sikre, at udviklingen i sognet går den rigtige vej.
Dermed er vi kontaktled mellem sognet og myndighederne. Og vi har blandt andet en fin kontakt til Haderslev Kommune.

Ja, og hvad laver Borgerforeningen ellers….?
Juletæ ved skolen og i Borgerparken hører også til vores opgaver: at bestille, hente og stille op + montere med lys.

Støt arbejdet i Borgerforeningen.
Det koster 75 kr. årligt for hele husstanden.
Mobile Pay: 81 334 eller Bankkonto: 1551 ; 724 320 73 41
CVR nr.: 3756 9887
Image
Generalforsamling i Borgerforeningen tirsdag 16. april
Generalforsamling i Hammelev Sogns Borgerforening

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19:00 i Hammelev Hallen.

Velkomst
Aftenens gæst er Bent Kloster, formand for Haderslev Kommunens land-og byudviklingsudvalg. Han fortæller om udviklingen i landdistrikterne i Haderslev
 – og om forskelle på hvordan vi er aktive.

Kl. 20:00 Sandwich & kaffe/te.
Kl. 20:15 Generalforsamling.

Dagsordenen
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning v. Anna Marie Bohsen
3: Kassererens beretning/regnskabet v. Børge Christensen
4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

På valg er:
Anna Marie Bohsen
Vincent Møller
suppleant: Thomas Fredsted

5: Valg af bilagskontrollanter
(tidl. revisorer) og 1 suppleant
6: Behandling af indkomne forslag
*Skriftligt forslag skal senest 7. april sendes/afleveres til Anna Marie Bohsen, Platanvej 21, Hammelev
eller pr. mail: anma@post12.tele.dk
7: Eventuelt   
                                                                                                                     /Bestyrelsen
*Bestyrelsen: anna marie bohsen, børge christensen, vincent møller, benny nielsen, supp: thomas fredsted.

HSB Informerer

Borgerforeningen ændrer struktur - 4-4-2024

Borgerforeningen ændrer struktur

Borgerforeningen ændrer struktur

Det er efterhånden en kendt sag, at det er svært for mange foreninger at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen og at afse tid til at stemme dørklokker for at forny medlemskabet.
Sådan er det også for Hammelev Sogns Borgerforening. Det tager vi nu konsekvensen af.

På generalforsamlingen 16. april i hallens mødelokale vil der ligge forslag til ændrede vedtægter.
Vi vil nemlig gerne have at Hammelev Sogns Borgerforening (HSB) fortsat er det bindeled mellem sognets beboere og myndigheder, som vi har været i snart 57 år.
Men vi skal også følge med tiden og indrette os efter de nye tider. Og foreløbig er ”fornyelsen” et forsøg, der vil strække sig over et par år.

Vi – bestyrelsen – foreslår:
*Alle der bor i Hammelev Sogn – altså Styding, Ladegård, Tørning og Hammelev – er automatisk medlemmer af foreningen. Derfor er 1 pr. husstand berettiget til at stemme ved generalforsamlingen.

Begrebet ’kontingent’ afskaffes. Foreningens drift tænkes finansieret af:
-frivillige donationer. (Borgerne opfordres til at donere, hvad de synes er et rimeligt bidrag til foreningens virke for et bedre landsbyliv)
-for eksempel 5.000 kr. fra BorgerBudgettering.
-reduktion i udgifterne generelt. Bl.a. ved brugerbetaling, når du deltager i møder med kaffebord.

*Det koster ca. 10.000 -12.000 kr. årligt at drive Borgerforeningen. Pengene går blandt andet til borgermøder, gaver/honorar til foredrag- og oplægsholdere, kaffe & kage, udgifter omkring BorgerBudget, traktement ved generalforsamlingen, vedligehold af Borgerparken og Sogneparken, ”Lad det blomstre”, Varmegruppen, Støjgruppen med mere….

*Bestyrelsen består af 3 (mod nu 5): Formand/kvinde, sekretær og kasserer.
+ en suppleant. De vil være foreningens tovholdere/ankerplads.

*Opgaver og projekter som borgermøder, BorgerBudget, ’Støj fra motorvejen’, ’Lad det blomstre’ og andre spændende opgaver under HSB-paraplyen skal drives af frivillige temagrupper, der hver især (kun) arbejder til den specifikke opgave er løst. Opgaven/projektet evalueres/rapporteres tilbage til HSB med kort redegørelse for projektets/opgavens udkomme/beslutninger/økonomi.
Frivillige ildsjæle melder sig selv – eller opfordres af bestyrelsen til at påtage sig en opgave.

Hammelev Sogns Borgerforening
 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

T

Thomas Fredsted

Suppleant

Mobil 2286 2919

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Betaling til Hammelev Sogns Borgerforening

Forkvinde Anna Marie Bohsen, mobile: 2532 8826
Email: anma@post12.tele.dk
Mobile Pay: 81334
Bankkonto: 1551  724 320 73 41
CVR Nr.: 3756 9887